Korona Gór Świętokrzyskich

1

Pasmo Łysogórskie, szlak czerwony

2

Pasmo Jeleniowskie, szlak czerwony i czarny

3

Pasmo Klonowskie, szlak zielony i żółty

4

Pasmo Masłowskie, szlak czerwony

5

Pasmo Orłowińskie, szlak niebieski

6

Grzbiet Krajeński, szlak czerwony

7

Pasmo Bielińskie, szlak niebieski

8

Pasmo Oblęgorskie, szlak czerwony

9

Pasmo Cisowskie, szlak niebieski

10

Pasmo Sieradowickie, szlak niebieski i czarny

11

Wzgórza Tumlińskie, szlak czerwony

12

Wzgórza Niekłańsko - Bliżyńskie, szlak zielony

13

Wzgórza Suchedniowskie, szlak czerwony

14

Pasmo Dymińskie, szlak niebieski

15

Pasmo Zgórskie, szlak niebieski

16

Pasmo Posłowickie, szlak niebieski

17

Grupa Otrocza, szlak niebieski

18

Pasmo Zalejowskie, szlak czerwony

19

Pasmo Dobrzeszowskie, szlak niebieski

20

Pasmo Ociesęckie, szlak żółty

21

Pasmo Brzechowskie, szlak niebieski

22

Pasmo Chęcińskie, szlak żółty

23

Wzgórza Miedziankowskie, szlak żółty

24

Pasmo Pokrzywiańskie, szlak czarny

25

Pasmo Przedborsko - Małogoskie, szlak zielony

26

Pasmo Kadzielniańskie, szlak czerwony

27

Grzywy Korzeczkowskie, szlak żółty

28

Grząby Bolmińskie, szlak żółty