Telegraf, najwyższe wzgórze Kielc
Telegraf
Panorama z Telegrafu
Panorama z Telegrafu
Góra Halasa
Góra Hałasa
Cmentarz jeńców radzieckich ba Telegrafie

Telegraf (406 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Pasma Dymińskiego i miasta Kielce. Pasmo rozciąga się od Pasma Posłowickiego na zachodzie, po przełom Lubrzanki na wschodzie. Wyższe partie Telegrafu zbudowane są z piaskowców kambryjskich niższe ordowickich. Porasta go las bukowo-jodłowy. Na szczycie stoi 60 m maszt radiowy należący do Polskich Sieci Nadawczych. Na północnym zboczu znajduje się pół kilometrowa trasa zjazdowa o bez mała stu metrowej różnicy poziomów. W okresie zimowym przy trasie funkcjonuje wyciąg orczykowy. Trasa jest oświetlona i w razie potrzeby sztucznie naśnieżana. U podnóża wschodniego stoku znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich. Spoczywa na nim ponad 11 tysięcy jeńców hitlerowskiego obozu, działającego w latach 1941-44.

Na północnym stoku sąsiadującej z Telegrafem Góry Hałasa w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej do lat 50-tych dwudziestego wieku funkcjonował kamieniołom, w którym wydobywano kwarcyty ordowickie. Produkowano z nich przede wszystkim kostkę brukową, którą wyłożono m.in. fragment ul. Wojska Polskiego, drogi potrzebnej do transportu wojska z pobliskiej Bukówki oraz Plac Defilad w Warszawie. Właścicielem kamieniołomu był przedsiębiorca z Ostrowa Wielkopolskiego noszący nazwisko Hałas.

Przez wierzchołek Telegrafu przebiega niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza z Łagowa do Chęcin. U podnóża wzgórza przechodzi żółty szlak spacerowy wokół Kielc. Na Telegrafie istnieją też liczne ścieżki rowerowe o różnym stopniu trudności.

Rekomendowana trasa:

Trasy alternatywne:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku Telegrafu (oddalony jest  50m od wyciągu, w kierunku Bukówki) przy niebieskim szlaku turystycznym im. Edmunda Padechowicza, Łagów - Chęciny.