Książeczki i odznaki Korony Gór Świętokrzyskich

Góry Świętokrzyskie to jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w Polsce. To tu, w sercu naszego kraju, znajdują się nie tylko wyjątkowe szlaki turystyczne, ale także liczne przyrodnicze i kulturowe skarby. Aby zachęcić turystów do odkrywania tego regionu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach (Oddział PTTK) stworzyło innowacyjną inicjatywę - Odznakę Korona Gór Świętokrzyskich.

Cel i idea Odznaki

Celem ustanowienia Odznaki Korona Gór Świętokrzyskich jest promowanie regionu Gór Świętokrzyskich, a także zachęcanie turystów do poznawania jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków. Chodzi również o popularyzację turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych. To doskonała okazja dla miłośników przyrody i wędrówek, aby poznać te góry w sposób bardziej głęboki i autentyczny.

Procedura zdobywania Odznaki

Odznaka Korona Gór Świętokrzyskich jest jednostopniowa i może być zdobywana indywidualnie lub zespołowo przez wszystkich entuzjastów turystyki górskiej. Procedura zdobywania Odznaki jest elastyczna i daje możliwość wyboru kolejności zdobywania szczytów, kierunku wędrówki oraz długości wycieczek. Szczyty można zdobywać przez cały rok kalendarzowy, z przewodnikiem lub bez jego udziału, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i ochrony przyrody oraz Dekalogiem Turysty.

Każdy szczyt, który zostanie zdobyty, musi być potwierdzony i zarejestrowany w specjalnej książeczce Odznaki. Potwierdzenie można uzyskać na różne sposoby, takie jak pieczątka najbliższego obiektu lub instytucji, czytelny podpis przewodnika turystycznego, dokumentacja fotograficzna lub certyfikat elektroniczny uzyskiwany po skanowaniu kodu QR na drogowskazie z nazwą szczytu.

Weryfikacja i otrzymywanie Odznaki

Po zdobyciu wszystkich wymaganych szczytów, osoba ubiegająca się o Odznakę musi przedstawić swoją książeczkę Odznaki do weryfikacji w siedzibie Oddziału PTTK w Kielcach. Weryfikacja jest dokonywana przez Kapitułę Odznaki, która składa się z przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i Oddziału PTTK.

Pozytywną weryfikację potwierdza się w książeczce Odznaki odpowiednią pieczątką wraz z nadanym numerem Odznaki oraz podpisem weryfikującego członka Kapituły Odznaki. Zweryfikowana książeczka Odznaki staje się legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia Odznaki Korona Gór Świętokrzyskich.

 

Odznaka Korona Gór Świętokrzyskich to nie tylko wyróżnienie dla tych, którzy pokonują szczyty Gór Świętokrzyskich, ale także doskonała okazja do poznania i docenienia tego wyjątkowego regionu. Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody i turystyki do wzięcia udziału w tej fascynującej przygodzie i odkrywania uroków Gór Świętokrzyskich, jednego z najpiękniejszych zakątków Polski. Więcej informacji na temat Odznaki Korona Gór Świętokrzyskich można znaleźć na stronie internetowej Oddziału PTTK w Kielcach oraz w siedzibie Oddziału.