Książeczki i odznaki Korony Gór Świętokrzyskich
  1. Kup książeczkę Odznaki Korony Gór Świętokrzyskich – dostępna w siedzibie PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach lub pocztą po zamówieniu za pośrednictwem maila: kgs@pttkkielce.pl
  2. Zdobądź wszystkie szczyty zaliczane do Korony Gór Świętokrzyskich i potwierdź to w jeden z poniższych sposobów (mogą być różne dla poszczególnych szczytów):
  • umieszczając, w odpowiednim miejscu lub na pustych stronach książeczki, pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji;
  • czytelnym podpisem (może być z pieczątką), w odpowiednim miejscu książeczki, przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie, jeśli brał on udział w wycieczce (imię nazwisko i numer uprawnień), a jeśli potwierdzający nie brał udziału w zdobyciu szczytu ma prawo przeprowadzenia rozmowy weryfikacyjnej z osobą ubiegającą się o Odznakę;
  • dokumentacją fotograficzną zawierającą wizerunek osoby ubiegającej się o Odznakę wraz z oznaczeniem szczytu, którą przesyła się pocztą elektroniczną na adres kgs@pttkkielce.pl (w tytule wiadomości podaje się imię i nazwisko osoby ubiegającej się o Odznakę) lub na nośniku elektronicznym;
  • certyfikatem elektronicznym, uzyskiwanym po skanowaniu kodu QR umieszczonego na drogowskazie z nazwą szczytu (drogowskazy znajdują się na szczytach lub w najbliższej okolicy), który(e) przesyła się pocztą elektroniczną na adres kgs@pttkkielce.pl (w tytule wiadomości podaje się imię i nazwisko osoby ubiegającej się o Odznakę).
  • Pełny Regulamin Odznaki