Klonówka, wzgórze z Diabelskim Kamieniem
Klonówka - szczyt
Diabelski Kamień
Diabelski Kamień
Kapliczka lotników
Taras widokowy na Klonówce
Widok z platformy widokowej na Klonówce

Klonówka jest grzbietem położonym we wschodniej części Pasma Masłowskiego. Ciągnie się na długości 3 km od wsi Masłów na zachodzie po Przełom Lubrzanki na wschodzie. Grzbiet tak jak całe Pasmo Masłowskie zbudowany jest z piaskowców kwarcytowych i łupków kambryjskich. W najwyższym punkcie, który leży w zachodniej części grzbietu osiąga wysokość 473 m n.p.m. Z ustawionej 280 m na wschód od kulminacji szczytowej platformy widokowej podziwiać można, na południu: Pasmo Dymińskie z Telegrafem, Grupę Otrocza oraz Pasmo Brzechowskie, z kierunku północnego przez drzewa przebija się widok na Pasmo Klonowskie.

Nad środkową część grzbietu wznosi się Diabelski Kamień, zwany również Wielkim Kamieniem, 360 m n.p.m. Jest to wychodnia górnokambryjskich piaskowców kwarcytowych. W roku 1954 wychodnia została objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Wychodnia na wysokość około 5 m. Z miejscem tym związanych jest wiele legendy. Jedna z nich mówi że pewnej nocy ogromny kamień miał zostać zrzucony przez Diabła na klasztor świętokrzyski. Kiedy Diabeł był nad Klonówką, w sąsiednich Mąchocicach zapiał kogut, zapowiadając świt. Diabeł stracił moc i upuścił ciężki kamień, który wbił się w szczyt góry. Do dziś można dostrzec na nim ślady czarcich pazurów.

Na jednym z drzew w pobliżu wychodni zawieszona jest kapliczka poświęcona przewodnikowi świętokrzyskiemu Lechowi Segietowi, współtwórcy odznaki Korony Gór Świętokrzyskich. Na północ od Diabelskiego Kamienia, stoi kapliczka z metalowym krzyżem upamiętniająca wypadek lotniczy z września 1957 r. W wypadku zginął Zygmunt Abramowski (prezes Aeroklubu Kieleckiego) i Adam Jankowski (szef wyszkolenia Aeroklubu), do kapliczki prowadzi czarna ścieżka spacerowa.

Przez grzbiet Klonowski przebiega czerwony szlak turystyczny, Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego, z Gołoszyc do Kuźniaków. Szlak omija najwyższy punk grzbietu. Kierunek dojścia na wierzchołek wskazuje strzałka umieszczona na platformie widokowej.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku Klonówki, 280m od czerwonego szlaku turystycznym im. Edmunda Massalskiego (Główny Szlak Świętokrzyski), Gołoszyce - Kuźniaki. Przy platformie widokowej należy pójść zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę.