Włochy, bywali tu powstańcy styczniowi i partyzanci od "Barabasza"
Włochy
Droga na szczyt góry Włochy
Słupek przy którym opuszczamy niebieski szlak turystyczny
Kopczyk kamieni na szczycie
Pomnik Wybranieckich
Kapliczka

Góra Włochy jest najwyższym wzniesieniem Pasma Cisowskiego, 427m n.p.m. Pasmo Cisowskie rozciąga się od doliny Belnianki na zachodzie po dolinę Łukawki na wschodzie. Włochy zbudowane są głównie z kwarcytów kambryjskich porośniętych lasem bukowo-jodłowym. Rozległa kopuła Włochów nie posiada wyraźnego szczytu, tworzy oryginalny kulisty grzbiet. W pobliżu szczytu znajduje się rezerwat przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego. Ochronie podlegają w nim fragment naturalnego lasu mieszanego o charakterze pierwotnym.

W przeszłości, w niedostępnych leśnych ostępach pasma Cisowskiego schronienie znajdowali zarówno powstańcy styczniowi jak i oddziały partyzanckie Armii Krajowej. Podczas Powstania Styczniowego generał Marcin Langiewicz dwukrotnie przemierzał lasy cisowskie, 19 lutego 1863 roku wraz z pułkownikiem Dionizym Czachowskim zatrzymał się w Cisowie po zwycięstwie pod Staszowem. W zimie 1863/64 w lasach cisowskich obozował pułk stopnicki pod dowództwem pułkownika Karola Kality ps. Rębajło, bywał tu również generał Józef Hauke-Bosak. Cisów był wówczas miejscem werbunkowo-ćwiczebnym. W czasie II wojny światowej swoje obozowisko miał tu od kwietnia 1943 do lipca 1944 roku (z wyłączeniem zimy) oddział AK „Wybranieccy”, pod dowództwem Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz. Na niewielkiej polanie, w obniżeniu pomiędzy górami Stołową i Wrześnią stoi pomnik wykonany z czerwonego piaskowca upamiętniający powstańców styczniowych i partyzantów z oddziału AK „Wybranieccy”. Rzeczywiste miejsca obozowisk były nieco oddalone od pomnika. Prowadzi do nich szlak oznaczony na biało-czerwono.

Przez wierzchołek góry Włoch nie prowadzi żaden znakowany szlak. W pobliżu, około 300 m na południe od szczytu przebiega niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza z Łagowa do Chęcin. Nie ma strzałek kierunkowych, przy słupku drogowym oznaczonym 80/80/66/65 należ skręcić na północny-wschód i szukać drogowskazu umieszczonego w pobliżu szczytu. Należy uważać, aby nie minąć słupka drogowego.

Rekomendowana trasa:

Trasy alternatywne:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się w pobliżu wierzchołka góry Włochy. Wierzchołek oddalony jest o 300m od niebieskim szlaku turystycznego im. Edmunda Padechowicza, Łagów - Chęciny. Aby dojść do szczytu należy przy słupku 80/80/66/65 skręcić w leśną dróżkę, kierunek północny-wschód. Na szczycie usypany jest kopczyk z kamieni. Drogowskaz jest nieco dalej, oddalony jest o około 50m od kopczyka szczytowego.