Otrocz, wzgórze ze stokiem narciarskim
Otrocz
Droga na Otrocz
Otrocz, na szczycie
Otrocz, na szczycie

Otrocz 372 m n.p.m. jest najwyższym wzniesieniem Grupy Orocza rozciągającej się pomiędzy dolinami rzeki Lubrzanki na zachodzie i potoku Warkocz na wschodzie. Zbudowany jest z piaskowców i łupków kambryjskich. Porasta go las mieszany. 10 września 2020 roku leśnicy Nadleśnictwa Daleszyce postawili na wierzchołku Otrocza drewniany krzyż, który ma upamiętniać bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz 140 rocznicę powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 pomiędzy odrodzoną II Rzeczpospolitą a Rosją Sowiecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie. Wojna przez cały okres trwania toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i bardzo silnie zaakcentowanym wymiarze politycznym. Najważniejszymi wydarzeniami militarnymi były: Wyprawa Kijowska, Bitwa Warszawska nazywana zwyczajowo Cudem nad Wisłą stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku, Kontruderzenie znad Wieprza, Bitwa pod Komarowem i wreszcie Bitwa nad Niemnem. Wojnę zakończyło podpisanie traktatu ryskiego 18 marca 1921 roku

Na wschodnim stoku Otrocza, we wsi Niestachów w sezonie 2007/08 otwarto ośrodek narciarski. Do dyspozycji narciarzy jest stok o powierzchni 4 ha. Trasy są łagodne, typowe dla narciarstwa rodzinnego. Wszystkie trasy są oświetlone, ratrakowane i w razie potrzeby sztucznie naśnieżane. Narciarze mogą korzystać z trzech wyciągów orczykowych i dwu wyciągów zaczepowych.

Przez grzbiet i wierzchołek Otrocza oraz przez wieś Niestachów przebiega niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza, z Łagowa do Chęcin.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku góry Otrocz, przy niebieskim szlaku turystycznym im. Edmunda Padechowicza, Łagów - Chęciny.