Radostowa, góra domowa Stefana Żeromskiego
Radostowa
Dworek Żeromskiego w Ciekotach
Szklany Dom w Ciekotach
Szlak na Radostową
Szlak na Radostową
Krzyż na Radostowej

Radostowa (451 m n.p.m.) położona jest w zachodniej części Łysogór, która od zachodu ograniczona jest przełomem rzeki Lubrzanki, od wschodu górą Wymyśloną i Kraińskim Grzbietem. Wzgórze zbudowane jest z kwarcytów kambryjskich. Na szczycie oprócz drogowskazu znajdują się pozostałości wieży triangulacyjnej i drewniany krzyż postawiony w roku 2018 przez mieszkańców Bęczkowa, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nieco poniżej szczytu stoi wiata turystyczna.

Zachodni stok Radostowej stromo opadający w kierunku przełomu Lubrzanki, tak jak i północny oraz w znacznej części wschodni porośnięty jest lasem. Południowy stok przecinają wąwozy. Od tej strony niemal pod szczyt podchodzą też pola Podmąchocic i Bęczkowa. U podnóża północnego stoku, we wsi Ciekoty dzieciństwo spędził Stefan Żeromski, który Radostową nazywał swoją Górą Domową.

W Ciekotach działa Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. W skład centrum wchodzi: Dworek Stefana Żeromskiego będący budynkiem stylizowanym na XIX-wieczny dwór szlachecki, w którym prezentowane są pamiątki po pisarzu i jego rodzinie, a także dawne meble i sprzęty oraz Centrum Edukacyjne Szklany Dom służące wystawom czasowym oraz działalności kulturalnej i oświatowej. Centrum organizuje zajęcia edukacyjne związane ze Stefanem Żeromskim, rajdy turystyczne, zajęcia taneczne i teatralne. W sąsiedztwie centrum znajduje się letni amfiteatr oraz park ze stawem.

Nazwa Radostowa jest podobna do nazwy leżącej w Beskidzie Śląsko-Morawskim czeskiej góry Radhost. Obie nazwy mają prawdopodobnie związek ze słowiańskim bogiem gościnności Radogostem.

Przez Radostową prowadzi czerwony szlak turystyczny, Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków. U podnóża wzgórza przechodzi niebieski szlak turystyczny im. Edwarda Wołoszyna z Wąchocka przez Ciekoty do Cedzyny.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku Radostowej przy czerwonym szlaku turystycznym im. Edmunda Massalskiego (Główny Szlak Świętokrzyski), Kuźniaki - Gołoszyce.