Osieczyńska Góra, wzgórze "chwilowo" bez szlaku turystycznego
Osieczyńska Góra
Leśniczówka Osieczno
Leśniczówka Osieczno
Droga na Osieczyńską Górę
Droga na Osieczyńską Górę
Osieczyńska Góra

Osieczyńska (407 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Wzgórz Suchedniowskich. Położona jest na terenie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, na wschód od miasta Suchedniów. Zbudowana jest z piaskowców triasowych, wzgórze porośnięte jest lasem mieszanym. Przed laty przez Osieczyńską przebiegał czerwony szlak turystyczny z Łącznej do Stąporkowa. Szlak ten jednak został zlikwidowany przy okazji tworzenia Szlaku Piekielnego, który również ma kolor czerwony. Dawny szlak prowadzący przez górę Osieczyńską zarasta, oznaczenia albo zostały zlikwidowane albo są mało widoczne. Dlatego, aby dostać się na szczyt należy z Osieczna, leżącego na północ od wsi Zalezianka iść drogą szutrową w kierunku leśniczówki. Następnie na pierwszym rozgałęzieniu dróg szutrowych, za leśniczówką należy skręcić w lewo. Drogowskaz z nazwą szczytu stoi na wzniesieniu, przy drodze szutrowej. Szczyt jest nieco z boku, kierunek wskazuje strzałka.

Rekomendowana trasa:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się przy leśnej drodze szutrowej. Od drogowskazu do szczytu jest 150m, drogę na szczyt wskazuje strzałka.