Karczówka, wzgórze z klasztorem i pomnikiem powstańców styczniowych na wierzchołku
Karczówka
Karczówka
Klasztor na Karczówce
Klasztor na Karczówce
Klasztor na Karczówce
Figura św. Barbary

Karczówka (339 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Pasma Kadzielniańskiego leżącego w południowo-zachodniej części Kielc. Zbudowana jest z wapieni dewonu środkowego i górnego, w którym występują rudy ołowiu. W 1953 roku utworzony został rezerwat krajobrazowy Karczówka, jego powierzchnia wynosi 26,55 ha. Rezerwat obejmuje wzgórze Karczówka z wyjątkiem części północnego stoku (będącego własnością księży Pallotynów) oraz samego wierzchołka zwieńczonego zabudowaniami kościoła i klasztoru pobernardyńskiego. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu sosnowego, tworzący cenne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru z XVII wieku i pomnika powstańców z 1863 roku.

Obszar wzgórza Karczówka był w przeszłości intensywnie eksploatowany górniczo. Wydobywano tu głównie rudy ołowiu. Łącznie działało tu około trzy tysiące szybów górniczych, których pozostałości widoczne są do dzisiaj. Wykopy i zagłębienia nazywane "szparami" można spotkać na zachodnim stoku, obok szlaku. Gdy w latach 1620/22 ziemie polskie nawiedziła epidemia cholery biskup krakowski Marcin Szyszkowski nakazał w Kielcach modlitwy i nabożeństwa. Sam leżał krzyżem w kieleckiej kolegiacie i prosił Boga o ratunek. Złożył ślub, że jeśli epidemia ominie miasto ufunduje na wzgórzu Karczówka kościół. Gdy zaraza oszczędziła Kielce biskup wypełnił śluby i wybudował kościół pw. św. Karola Boromeusza, w miejscu gdzie wcześniej stała drewniana, górnicza kapliczka. Budowę kościoła ukończono w roku 1628, w roku 1631 kościół i klasztor obieli w posiadanie Bernardyni. Klasztor został zamknięty w roku 1864 przez władze carskie, powodem był udział zakonników w powstaniu styczniowym. W roku 1918 do klasztoru wprowadziły się Siostry Służebnice Serca Jezusowego, które utworzyły tu szkołę i przedszkole. W roku 1957 klasztor i kościół przejęli księża Pallotyni.

W zespole klasztornym można zobaczyć wykonany z kieleckiego marmuru ołtarz główny, schody z dwukolorowego piaskowca oraz unikalną rzeźbę św. Barbary. W roku 1646 górnik Hilary Mala wydobył trzy ogromne bryły galeny (rudy ołowiu). Z brył tych wykonano figury: figurę św. Barbary, która znajduje się w kościele na Karczówce (figura ta waży około 1800kg), Najświętszej Marii Panny znajduje w kieleckiej katedrze i św. Antoniego znajduje się w kościele w Borkowicach.

Z tarasu obok klasztoru rozciąga się widok na północne dzielnice Kielc oraz pasmo główne Gór Świętokrzyskich. Przez wierzchołek Karczowki przebiega czerwony szlak turystyczny im. Sylwestra Kowalczeskiego z Kielc do Chęcinc.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje na szczycie Karczówki przy czerwonym szlaku turystycznym im. Sylwestra Kowalczewskiego, Kielce (Karczówka) - Chęciny.