Glinianki, u podnóża tego wzgórza królowa Bona straciła swoje skarby
Glinianki

Glinianki (336 m n.p.m.) są najwyższym wzniesieniem pasma Grzywy Korzeczkowskie. Pasmo ma długość około 5 km, szerokość nie przekracza 1,2 km. Leży w widłach strugi Hutki oraz rzek Białej i Czarnej Nidy. Biała i Czarna Nida łączą się i tworzą Nidę w pobliżu wsi Żerniki, 4,5 km na południe od pasma. Grzywy od północy graniczą ze wsią Korzecko, od południa z zabudowaniami wsi Mosty. Glinianki, ta jak całe pasmo zbudowane są z wapieni jurajskich. W Mostach działają duże kopalnie piasku przemysłowego.

Po śmierci króla Zygmunta Starego, królowa wdowa Bona zdecydowała się na opuszczenie Polski i wyjazd do rodzinnej Italii. Przed wyjazdem zamieszkała w Chęcinach, gdzie zgromadziła liczne skarby, które miała ze sobą zabrać. Gdy przyszedł czas wyjazdu wszystkie kosztowności zapakowano na dwadzieścia cztery wozy, które ciągnęło sto czterdzieści koni. Po kilku kilometrach podczas przeprawy przez Białą Nidę, załamał się drewniany most. W nurcie rzeki utopiły się wszystkie kosztowności. Od tej chwili miejsce to nazwano Mostami, taką też nazwę otrzymała osada, która w miejscu fatalnej przeprawy powstała. Gdy w rodzinnej Italii zmarła królowa Bona jej duch powrócił na zamek chęciński. Błąka się po zamkowych murach i szuka resztek swoich skarbów.

Na południe od Glinianek we wsi Tokarnia w roku 1976 powołano do życia Park Etnograficzny, Muzeum Wsi Kieleckiej. W muzeum gromadzone są i udostępniane do zwiedzania zabytki kultury ludowej i małomiasteczkowej z szeroko rozumianego regionu świętokrzyskiego.

Przez wierzchołek Glinianki przechodzi żółty szlaku turystyczny im. Juliusza Brauna z Wiernej Rzeki do Chęcin. U południowego podnóża, przez wieś Mosty biegnie czerwony szlak rowerowy.

Rekomendowana trasa:

Trasy alternatywne:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje na szczycie góry Glinianki przy żółtym szlaku turystycznym im. Juliusza Brauna, Chęciny- Wierna Rzeka.