Siniewska, najwyższe wzgórze Pasma Oblęgorskiego
Siniewska
Sieniów
Sieniów
Siniewska
Siniewska
Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Góra Siniewska jest najwyższym wzniesieniem Pasma Oblęgorskiego, 444m n.p.m. Pasmo Oblęgorskie rozciąga się od doliny Łososiny na zachodzie po dolinę Bobrzy na wschodzie. Siniewska, tak jak całe pasmo zbudowana jest z piaskowców i mułowców triasowych. Okolice szczytu porośnięte są lasem mieszanym z przewagą buków i jodeł. Przypuszczalnie na górze istniały przedchrześcijańskie wały kultowe podobne do tych na Górze Dobrzeszowskiej i Łysej Górze, ich pozostałości widoczne są na zdjęciach lotniczych.

Na południowym stoku w osadzie Sieniów, będącej częścią wsi Oblęgór znajduje się platforma widokowa. Roztacza się z niej widok na pasma: Zgórskie i Posłowicko-Dymińskie, Padół Strawczyński i całą gminę Strawczyn, widać też Kielce. Przy platformie widokowej znajduje się zadaszona wiata oraz stojaki na rowery, wyznaczone jest tez miejsce na ognisko.

Na południe od Pasma Oblęgorskiego znajduje się wieś Oblęgorek, od której pasmo wzięło swoją nazwę. We wsi znajduje się Pałacyk Henryka Sienkiewicza. W 1900 roku społeczeństwo polskie ofiarowało Henrykowi Sienkiewiczowi z okazji 25-lecia pracy twórczej majątek ziemski wraz z pałacykiem. W latach 1902-14 Sienkiewicz używał pałacyku jako letniej rezydencji. Napisał tu między innymi powieść „W pustyni i w puszczy”. Po śmierci pisarza w pałacyku mieszkała rodzina pisarza, żona Maria z domu Babska i syn Henryk Józef. W roku 1958 dzieci pisarza podarowały pałacyk państwu. W pałacyku powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza. We wnętrzach pałacyku zgromadzone są liczne pamiątki po pisarzu i jego rodzinie między innymi meble, książki, oraz płótna różnych malarzy, takich jak Piotr Stachiewicz, Władysław Czachórski, Kazimierz Pochwalski i Jacek Malczewski.

Przez wierzchołek Siniewskiej przebiega czerwony szlak turystyczny, Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków oraz gminna ścieżka przyrodnicza z Oblęgorka do tarasu widokowego w osadzie Sieniów.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku Siniewskiej, 20m od czerwonego szlaku turystycznego im. Edmunda Massalskiego (Główny Szlak Świętokrzyski), Kuźniaki - Gołoszyce. Kierunek na szczyt wskazuje strzałka.