Biesak, najwyższe wzgórze Pasma Posłowickiego
Biesak
Stok narciarski na Pierścienicy
Szczyt Pierścienicy
Przełęcz Obrazik
Rezerwat Biesak-Białogon
Rezerwat Biesak-Białogon

Biesak (381 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Pasma Posłowickiego. Pasmo Posłowickie rozciąga się od doliny Bobrzy na zachodzie do Pasma Dymińskiego na wschodzie. Zbudowany jest z piaskowców i mułowców kambryjskich, porasta go las bukowo-jodłowy. Na zboczu sąsiadującej z nim Pierścienicy znajduje się półkilometrowa trasa narciarska o różnicy poziomów wynoszącej około 60m. Trasa wyposażona jest w wyciąg orczykowy. Jest oświetlona i w miarę potrzeby sztucznie naśnieżana.

Na północ od góry Biesak, pod Kamienną znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Biesak-Białogon. Rezerwat częściowy „Biesak Białogon" utworzony został w roku 1981 jako rezerwat geologiczny, w celu zachowania wychodni skalnych kambryjskich i ordowickich. Rezerwat obejmuje dawny kamieniołom wraz z otaczającym go obszarem leśnym, jego powierzchnia wynosi 13,13 ha. Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, co podnosi jego walory krajobrazowe. Skały w wąwozie (przekop wprowadzający do wyrobiska) i w północnej części kamieniołomu należą do kambru (mają około 540 mln lat). Skały w południowej i wschodniej części kamieniołomu powstały w ordowiku (około 480 mln lat temu). Skały kambryjskie, jedne z najstarszych w Górach Świętokrzyskich to piaskowce i mułowce kwarcytowe. Skały ordowickie to piaskowce z domieszkami iłowców i mułowców. W osadach ordowickich występuje 5-15cm warstwa bentonitu, osadowej skały pochodzenia wulkanicznego o. Można ją zaobserwować tuż nad lustrem wody, wypełniającej wyrobisko. W północnej ścianie, podczas ruchów górotwórczych, skały starsze kambryjskie zostały nasunięte na młodsze ordowickie (aktualnie do obejrzenia tylko na starych fotografiach). Na terenie rezerwatu spotkać można las z drzewostanem sosnowym i mieszanym: sosnowo, dębowo, jodłowym. Tereny poeksploatacyjne stopniowo zarastają sosną i brzozą z samosiewu. Rezerwat Biesak-Białogon w grudniu 1996 roku włączony został do utworzonego wówczas Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Przez wierzchołek Biesaku przebiega niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza z Łagowa do Chęcin. U podnóża wzgórza przechodzi żółty szlak spacerowy wokół Kielc oraz liczne ścieżki rowerowe.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku góry Biesak, przy niebieskim szlaku turystycznym im. Edmunda Padechowicza, Łagów - Chęciny.