Sikorza, najwyższe wzgórze Pasma Brzechowskiego
Sikorza
Kościół pw. Michała Archanioła w Daleszycach
Krzyż przydrożny w Brzechowie
Dolina Warkocza
Dolina Warkocza
Dolina Warkocza

Sikorza (361 m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem Pasma Brzechowskiego rozciągającego się pomiędzy dolinami potoku Warkocz na zachodzie i rzeki Belnianki na wschodzie. Zbudowana jest z wapieni i dolomitów dewońskich. Porasta ją las mieszany, jodłowo-bukowy.

U podnóża Sikorzej leży wieś Brzechów od nazwy, której pasmo wzięło swą nazwę. U podnóża Pasma Brzechowskiego miasto Daleszyce. Do XVIII wieku zarówno wieś Brzechów jak i miasto Daleszyce były prywatną własnością biskupów krakowskich. Historia Daleszyc sięga XIII wieku, kiedy to w latach 20-tych tego wieku biskup krakowski Iwo Odrowąż ufundował w Daleszycach pierwszy kościół. Kościół był wielokrotnie remontowany w wiekach XVI, XVII i XVIII oraz gruntownie przebudowany na początku XX wieku. Od XX-wiecznej przebudowy budowla ma charakter bezstylowy. Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe, na szczególną uwagę zasługuje umieszczony w ołtarzu głównym szesnastowieczny, słynący łaskami obraz Matki Bożej. Kościół nosi wezwanie św. Michała Archanioła. W roku 1569 Daleszyce uzyskały z rąk króla Zygmunta Augusta prawa miejskie, utracił je po upadku powstania styczniowego w roku 1869 i ponownie odzyskały w roku 2007. Po bitwie pod Laskami i Anielinem, 1 listopada 1914 roku w Brzechowie przebywał Józef Piłsudski wraz z 1 Pułkiem Piechoty Legionów. W Brzechowie legioniści przygotowywali się do bitwy pod Górnem. Piłsudski wydał tu rozkaz dzienny, który zakończył słowami „Do boju wiec! I niech bój pod Górnem, który teraz stoczycie, będzie listkiem wawrzynu na czołach Polaków, w imię Polski walczących.” Do bitwy ostatecznie jednak nie doszło, skończyło się na drobnych utarczkach i ostrzelaniu pozycji legionistów. 3 listopada legioniści udali się w kierunku Gór Pińczowskich. Ponownie na ziemi daleszyckiej Józef Piłsudski przebywała 7 sierpnia 1926 roku. Odwiedził wówczas Daleszyce i Niwy, gdzie wizytował obóz ćwiczebny 2 Dywizji Piechoty Legionów. W czasie II wojny światowej okolice Daleszyc stanowiły miejsce akcji partyzanckich, głównie oddziału AK Wybranieccy pod dowództwem Mariana Sołtysiaka ps. "Barabasza". W odwecie za akcje partyzanckie 12 sierpnia 1944 roku miasteczko zostało niemal całkowicie spalone przez okupanta, odbudowano je wojnie.

Przez miasto Daleszyce, wieś Brzechów oraz wierzchołek Sikorzej przebiega niebieski szlak turystyczny im. Edmunda Padechowicza z Łagowa do Chęcin.

Rekomendowana trasa:

Trasa alternatywna:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku góry Sikorza, przy niebieskim szlaku turystycznym im. Edmunda Padechowicza, Łagów - Chęciny.