Bukowa Góra, wzgórze z wychodnią piaskowców dewońskich na wierzchołku
Bukowa Góra
Granica Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Bukowa Góra
Kapliczka Obrazik

Bukowa Góra (482 m n.p.m.) najwyższy wzniesieniem Pasma Klonowskiego góruje nad zachodnią część Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Otaczają ją rozległe lasy mieszane z dominującymi bukami i jodłami. Dominacja buka w drzewostanie przyczyniła się zapewne do nazwania najwyższego szczytu pasma „Bukową Górą”. Żyzna buczyna karpacka była też jednym z głównych powodów włączenia tego obszaru do ŚPN w roku 1996. Co ciekawe w rejonie Bukowej Góry oprócz bukowiny karpackiej występuje również buczyna sudecka. Jest to jedyne takie miejsce w ŚPN, gdzie wstępują obok siebie te dwa rodzaje buczyny. Po północnej stronie głównego wierzchołka znajdują się naturalne formacje wychodni skalnych w postaci bloków dolnodewońskich piaskowców kwarcytowych. Bloki i monolity skalne osiągają wysokość około 5 m i tworzą labirynt wąskich szczelin. W pobliżu szczytu, na polanie Obrazik stoi drewniana kapliczka. Według tradycji ustawiona została ona na grobie napoleońskiego żołnierza wracającego spod Moskwy w 1812 roku. Nieopodal kapliczki znajduje się mogiła partyzanta poległego w roku 1943. W roku 1990 kapliczka została odnowiona przez członków Klubu Górskiego „Kosówka” PTTK Łódź. W roku 2014 wymieniony został uszkodzony gont na dachu kapliczki oraz zamontowano odnowiony krzyż na jego szczycie

Nieco dalej na zachód w pobliżu wsi Zagórze, już poza SPŃ działa kamieniołom „Bukowa Góra”, w którym wydobywane są piaskowce dolnodewońskie.

Przez Bukową Górę przechodzi zielony szlak turystyczny ze Starachowic do Łącznej im. Jerzego Głowackiego. Bukowa Góra jest również punktem początkowym żółtego szlaku turystycznego prowadzącego do Barczy. W kwietniu 2023 roku udostępniona została dla turystów ścieżka historyczno-przyrodnicza im. Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz Bukowa Góra – Wilków, oznaczona w terenie kolorem czerwonym.

Rekomendowana trasa:

Trasy alternatywne:

Drogowskaz z nazwą szczytu i kodem QR znajduje się na wierzchołku Bukowej Góry przy zielonym szlaku turystycznym im. Jerzego Głowackiego, Łączna - Starachowice w pobliżu Skałek Klonowskich.